Khóa học của LCEE tham quan thực tế tại lò hơi của công ty Nam Thái Nguyễn

  Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn đón đoàn khách tham quan thực tế của khóa  học“Tối ưu hóa vận hành và thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lò hơi công nghiệp” do LCEE tổ chức Nguồn: http://lcee.vn/tin-tuc/tin-tuc-lcee/t232/dao-tao-van-hanh-toi-uu-va-cac-giai-phap-tknl-trong-lo-hoi-su-dung-nhien-lieu-sinh-khoi-va-trong-he-thong-lanh-cong-nghiep.html Hình ảnh: Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn