Drop us a line

POSCO VIỆT NAM

POSCO VIỆT NAM

Công ty POSCO VIỆT NAM được thành lập từ ngày 15 tháng 11 năm 2006 tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Việt nam

PROJECT RELATED

Translate »