Khóa học của LCEE tham quan thực tế tại lò hơi của công ty Nam Thái Nguyễn

29601759102_8c6e6f8806_b

 

Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn đón đoàn khách tham quan thực tế của khóa  học“Tối ưu hóa vận hành và thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lò hơi công nghiệp” do LCEE tổ chức

29601761042_72d67696c2_b 29601761242_90d1db8a90_b 29601764082_13c3bf5315_b 29601770372_cf94db43d0_b 29601775112_c7ba39c9fb_b 29601778852_2eddbd5948_c 29712784825_52f2ba7228_b 29712785895_310ec2f3f7_b

Nguồn: http://lcee.vn/tin-tuc/tin-tuc-lcee/t232/dao-tao-van-hanh-toi-uu-va-cac-giai-phap-tknl-trong-lo-hoi-su-dung-nhien-lieu-sinh-khoi-va-trong-he-thong-lanh-cong-nghiep.html

Hình ảnh: Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *