NHÀ MÁY THÉP POSCO VN

NHÀ MÁY THÉP POSCO VIỆT NAM

Loại lò : Lò hơi tầng sôi tuần hoàn

Công suất : 30 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 10 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2016

NHÀ MÁY ĐƯỜNG BIÊN HÒA

NHÀ MÁY ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Loại lò : Lò hơi ghi thang & tầng sôi

Công suất : 20 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 20 bar

Nguyên liệu : Than

Hoạt động : 2016

NHÀ MÁY GIẤY TÂN HOÀNG NGA

NHÀ MÁY GIẤY TÂN HOÀNG NGA

Loại lò : Lò hơi ghi thang & tầng sôi

Công suất : 40 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 12 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2021

DỰ ÁN CẤP HƠI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN I

DỰ ÁN CẤP HƠI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN I 

Loại lò : Lò hơi ghi thang 

Công suất : 25 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 12 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2020

 

KCN PHONG KHÊ , TP. BẮC NINH

NHÀ MÁY GIẤY VIỆT TRÌ

NHÀ MÁY GIẤY VIỆT TRÌ

Loại lò : Lò hơi ghi thang 

Công suất : 25 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 12 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2017

DỰ ÁN CẤP HƠI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN II

DỰ ÁN CẤP HƠI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN II 

Loại lò : Lò hơi ghi thang & tầng sôi

Công suất : 25 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 12 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2021

ĐỊA ĐIỂM : KCN PHONG KHÊ , BẮC NINH

NHÀ MÁY SỮA LOTHAMILK

Loại lò : Lò hơi tầng sôi 

Công suất : 7 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 10 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2019

NHÀ MÁY THUỐC LÁ BAT

NHÀ MÁY THUỐC LÁ BAT

Loại lò : Lò hơi tầng sôi

Công suất : 8 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 10 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2013

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH AB MAURI VIỆT NAM

NHÀ MÁY THUỐC LÁ BAT

Loại lò : Lò hơi tầng sôi

Công suất : 6.5 tấn/giờ

Áp suất vận hành : 10 bar

Nguyên liệu : Sinh Khối

Hoạt động : 2019